Samlingslådor

SL Samlings- och fördelningslåda

SL Samlings- och fördelningslåda monteras på bjälklag för samling och fördelning av ventilationskanaler.