Styrutrustning

KSUB

KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. KSUB kan anslutas via ett nätverk till KSUA eller SUSA men kan också användas helt fristående. 2 spjällgrupper om vardera 2 spjäll och 2 rökdetetorgrupper finns. Dessa kan sedan grupperas i 1 eller 2 brandzoner. Varje spjällgrupp och detektorgrupp är individuellt övervakningsbar. Till KSUB kan dessutom anslutas ventilationsaggregat för förregling. KSUB har också ingång för externt brandlarm och nattdrift. KSUB light är en version enbart avsedd för spjäll och KSUBx för brandevakuering.

KSUE

KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas via ett nätverk till KSUA eller SUSA men kan också användas helt fristående. 8 spjällingångar och 4 rökdetektorgrupper finns. Dessa kan sedan grupperas i 1 eller 4 brandzoner. Varje spjäll-ingång och detektorgrupp är individuellt övervakningsbar. Till KSUE kan anslutas ventilationsaggregat för förregling. KSUE har också ingång för externt brandlarm och nattdrift.

SUSA

SUSA är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/brandgasspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. SUSA är uppbyggd runt en modern kraftfull mikroprocessor för att klara alla de krav som ställs i en fastighetsinstallation.

SUSB-E

Expansionsenheten används för att tillsammans med Styr och vervakningsenheten SUSB övervaka brand/brandgasspjäll.

SUSB-E8

Expansionsenheten används för att tillsammans med Styr- och övervakningsenheten övervaka brand/ brandgasspjäll.

SDD-OE65

Den optiska detektorn reagerar på synliga rökpartiklar (förbränningsprodukter). Den arbetar enligt reflektionsprincipen och består av en mätkammare med luftinsläpp via en labyrint som håller det omgivande ljuset ute. I mätkammaren sitter en infraröd LED och en fototransistor. De är placerade så att ljuset från LED-lampan inte når den ljuskänsliga transistorn. Om rökpartiklar kommer in i mätkammaren kommer en del av ljuset från LED-lampan att reflekteras av partiklarna och nå fototransistorn vilket aktiverar larmet.

S65-OE

Den optiska detektorn reagerar på synliga rökpartiklar (förbränningsprodukter). Den arbetar enligt reflektionsprincipen och består av en mätkammare med luftinsläpp via en labyrint som håller det omgivande ljuset ute. I mätkammaren sitter en infraröd LED och en fototransistor. De är placerade så att ljuset från LED-lampan inte når den ljuskänsliga transistorn. Om rökpartiklar kommer in i mätkammaren kommer en del av ljuset från LED-lampan att reflekteras av partiklarna och nå fototransistorn vilket aktiverar larmet.