Flexibla ventilationsaggregat

Flexibla ventilationsaggregat som ökar komforten och sänker driftkostnaden

Flexline är vår serie energieffektiva ventilationsaggregat framtagen för att kunna göra installationer enkla även i krävande utrymmen.

Fördelar med Flexline

Varje aggregat skräddarsys efter projektets givna förutsättningar och bakom varje detalj i konstruktionen finns en energibesparande tanke. Resultatet blir ett aggregat optimerat för såväl bästa driftekonomi som komfort - enkelt att installera!

Aggregaten har låga lufthastigheter och tryckfall internt, vilket bidrar till goda energivärden. Vi tittar på det enskilda objektet och dimensionerar fläkt, batteri och i förekommande fall värmeväxlare. Här kommer Flexline till sin rätt.