Aggregatrenoveringar

Dampic erbjuder renovering och uppdatering av befintliga ventilationsaggregat fabrikatsoberoende. Vi utför byte av fläktar och styrutrustning, värmeväxlare, batterier, filterinfästningar samt inspektionsdörrar. Vi erbjuder även nya funktionsdelar. Exempelvis blandningsdelar samt kanalvändare.

Aggregatuppdatering - Fläktar och styr

Har styr och fläktar i ditt befintliga ventilationsaggregat gjort sitt? Vi erbjuder en komplett aggregatuppdatering som innehåller energieffektiva EC-fläktar och multifunktionell egenutvecklad styrutrustning.

Läs mer

Specialmoduler

Vi erbjuder nya funktionsdelar. Exempelvis blandningsdelar, växlarhöljen, batterimoduler samt kanalvändare.

Läs mer

Uppgradering aggregathöljen

Om de befintliga aggregaten är så pass nya att de hänger med ett par år till kan vi erbjuda att modernisera de komponenter som slutat fungera eller pga ändrade förutsättningar behöver uppdateras.

Läs mer

Intransport och montage av ventilationsaggregat

Vi erbjuder platsbesök innan installation samt intransport och montage. Vi tillhandahåller även igångkörning av ventilationsaggregat.