Flexline Ultra

Aggregatuppdatering

Vår egenutvecklade Flexline Ultra styr är en multifunktionell egenutvecklad styrutrustning som kan monteras in i alla förekommande ventilationsaggregatet på marknaden. Tillsammans med våra EC-fläktar skapas en hållbar ventilationsanläggning optimerat för såväl bästa driftekonomi som komfort med minsta möjliga klimatpåverkan.

Nya energieffektiva EC-fläktar monteras in i ditt befintliga ventilationsaggregat. Ny komplett värmeväxlarstyrning med drivmotor monteras. Styrutrustningen Flexline Ultra monteras i aggregatet som innehåller en mängd styrfunktioner och unika regleralternativ för största flexibilitet och energieffektiv drift.

Aggregatet förses med flödestryckgivare, tryckmätning över filter, temperaturgivare monteras i alla luftriktningar samt i tilluften (totalt 5 st. tempgivare + ev. frysvakt). Styrutrustningen innehåller en inbyggd webbsida med en tydlig driftbild och kommunikation via Modbus TCP/IP. Via webbsidan eller via medföljande handterminal kan du enkelt övervaka din ventilationsanläggning.

Flexline Ultra

Luftflöden, temperaturer och verkningsgrader mäts hela tiden och kan enkelt läsas av. Detta tillsammans sparar energi och skapar hållbarhet och genom att behålla delar av din befintliga ventilationsanläggning minimeras det totala klimatavtrycket.

Denna ombyggnadsats kan även levereras som ett kit till dig som utför arbetet/ombyggnaden själv.

Oavsett om ni väljer att utföra arbetet själva eller tar hjälp av oss finns vår supporttjänst tillgänglig.

Behöver ni ha hjälp av ett erfaret öga, kontakta oss för ett gemensamt platsbesök med förslag på åtgärder.
Vi kan offerera aggregatuppdatering både med och utan arbete.


Flexline Ultra

Styren består av vår premium-styr Flexline Ultra som normalt återfinns i våra Flexline aggregat.

Specifikation på styrfunktioner som standard i Flexline Ultra.

 • Styrutrustning innehåller både flödesreglering och tryckreglering.(Tryckreglering kräver tillbehör kanaltryckgivare).
 • Temperaturreglering innehåller tilluft, frånluft, rumsreglering som standard. (Rumsreglering kräver tillbehör rumsgivare 1-2 givare för mätning av rumstemperatur/medelvärde rumstemperatur).
 • Årstidsrelaterad temperaturreglering. Styrutrustningen kan själv via datum eller utetemperatur välja vilken form av temperaturreglering som gäller.
 • Utetemperaturkompensering.
 • Temperaturforcering.
 • Forcerad värmeåtervinning.
 • Nattvärme 1-2 zoner.
 • Filtermätning med larm vid höga tryckfall över filter.
 • Styrning av värmekabel vid utomhusplacerade aggregat med kondensavlopp.
 • Energimätning av fläktar, återvinning, värme, kyla.
 • SFP värde redovisas momentant.
 • Verkningsgradsmätning som standard.
 • Temperaturmätning på alla 4 luftflöden runt återvinning + temperaturgivare i tilluften.
 • Luftflödesmätning i alla driftlägen.
 • Larmhantering.
 • Loggning av driftsparametrar.

Brandfunktioner

 • 2 st. separata brandlarm för olika händelseförlopp.
 • Internt brandlarm temperatur TL + FL.
 • Brandlarm vid högt tryck över FL-filter.

Flexline Ultra kan med tillkommande I/O-moduler även styra nedan funktioner

 • Extra temperaturzon med styrning av separat värme och kylbatteri.
 • Daggpunktsreglering
 • Radiatorkrets