Specialmoduler

Uppgradering av aggregathöljen

Om de befintliga aggregaten är så pass nya och fina att de hänger med ett par år till kan vi erbjuda att modernisera de komponenter som slutat fungera eller pga ändrade förutsättningar behöver uppdateras. Exempelvis:

  • Vid byte från radial till kammarfläkt förändras/ökar trycket i fläktkammarna. Då kan vi erbjuda nya inspektionsdörrar och paneler som klarar tryck/täthet.
  • Gångjärn och handtag som underlättar vid service. Bättre funktion och täthet.
  • Nya filterinfästningar som underlättar vid service. Bättre funktion och täthet.