För en hållbar framtid har vi vår miljöpolicy

Vi gör vårt yttersta för att vår produktion inte skall belasta vår miljö och överträffar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter.

Vi begränsar miljöpåverkan redan från utvecklingsfas, tillverkning och användning till återvinning. Miljöarbetet syftar även till en minskad energiförbrukning i form av transporter, el, värme och vatten.

För all personal erbjuder vi en trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö som överensstämmer med gällande arbetsmiljölag. Varje medarbetare ska trivas och utvecklas i sitt arbete.