Linköping

Kv. Magnetstaven

Dampic levererar ett styck värmeåtervinningsaggregat Flexline 3000R, komplett med styr- och reglerutrustning. Leveransen omfattar värmeåtervinningsaggregat, takhuvar samt driftsättning.

Funktionsbeskrivning:
Egenutvecklad styrutrustning Flexline Ultra för att nå optimal funktion och energieffektivitet. För detta projekt har även extra zon- och daggpunktsreglering levererats.

Norrköping

Stadium Arena

Norrköping Dolphins hemmaborg, en arena full av möjligheter!

Utöver några ovärderliga SM guld finns ventilationsprodukter från Dampic. Vi har bland annat levererat alla ventilationshuvar och galler till arenabygget.

Ventilation skola

Norrköping

Ebersteinska gymnasiet

Nu har gamla skolan fräschats upp

Skolan, som är den äldsta i Norrköpings kommun, har renoverats och nu fortsätter kommunen att satsa vidare på Eber. Dampic har givitvis levererat alla ventilationshuvar och spjäll m.m.

Tidigare var det så mörkt och instängt här, men nu får vi en ljus och flexibel skolmiljö. Allt finns samlat i samma hus nära elever och personal, administration, skolledning och elevhälsa, säger Anders Palmgren, kommunens gymnasiechef.

1857 startade Ebersteinska som i dag är den största skolan i Norrköping. Det är också den äldsta skolan som fortfarande finns kvar. Nu har skolbyggnaden F-huset, som är från 1959, fått en renovering för 90 miljoner kronor. Utgångspunkten har varit att ta fram lokaler som kan möta skolans framtida behov. Bland annat har man satsat på öppna ytor.

– Det har varit en välbehövlig renovering. F-huset är hjärtat av gymnasiet. Det har ett symbolvärde för Eber. Skolan är en samhällsplats där man ska bli sedd, vara trygg och känna den sociala samvaron. Renovering. F-huset på Ebersteinska gymnasiet har renoverats för 90 miljoner kronor.

Stockholm

Vårberg Centrum

Kombidon specialanpassade till ett 14 våningar högt bostadshus med 79 lägenheter.

Åby

Rosenhill

Katrineholmsvägen 5, Äldreboende med 60 lägenheter

Dampic har levererat takhuvar i aluzink till äldreboende på Katrineholmsvägen 5.

Montage av avluftshuv i skorstensutförande med specialanpassad ram för snabbt och enkelt montage.

Stockholm

Kv. Furiren 15

Förr om åren när Östermalm gick under namnet "Ladugårdsgärdet" sågs det mest som en fattig och smutsig stadsdel. Det var inte förrän på 1800-talet som en omfattande ombyggnation av stadsdelen tog sin början.

Nu har Dampic piffat upp området och levererar avluftshuvar i skorstensutförande samt samlingslådor till Kv. Furiren 15.

Ett gott resultat.

Linköping

Burger King

Dampic har levererat avluftshuv VEB i lackerat utförande med tillhörande takgenomföring och ytterväggsgaller YGA till Burger King Corporation i Linköping.

Norrköping

Yllefabriken

På gården till den anrika industrifastigheten mitt i Norrköpings hjärta har Dampic levererat ett objektsanpassat ventilationstorn i cortenplåt.

Kenth Nåvall på SN Plåt & Vent.

Norrköping

Rusta Centrallager

Dampic levererar till ett av sveriges största lager. Vi har fått förtroende av SN Plåt & Vent att leverera ventilationsprodukter till Rustas gigantiska centrallager. Dampics ventilationsprodukter passar till lagerbyggnader i alla storlekar. Takhuvar, takgenomföringar, ytterväggsgaller, spjäll, filtermoduler etc.

Stockholm

Hammarby Sjöstad

Dampic har levererat fyra stycken Flexline VFXU Tak till Hammarby Sjöstad. Leveransen omfattar fyra stycken frånluftsaggregat inkl. måttanpassade suglådor som ersätter befintliga takfläktar. Tack vare att aggregaten levereras som en komplett enhet från fabrik minimeras driftstoppet.

Mölndal

Blandningsdel till Goldaggregat

Vi har hjälpt installatören att bygga om fem stycken befintliga Goldaggregat. Vår leverans innefattar platsbesök, konstruktion, tillverkning och montage av nya blandningsdelar.