Uteluftshuvar

Uteluftshuvar

Uteluftshuv VET

Uteluftshuv VET är en intagshuv konstruerad för användning i komfort- och industrianläggningar.

Takhuv VE

VE är en ventilationshuv avsedd att användas som intags- eller avluftshuv. Ventilationshuven VE är konstruerad för användning i komfort-och industrianläggningar.